Actualizare date EORI

eori--

30.10.2014

Potrivit prevederilor art. 17 din Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 1554/2009, operatorii economici şi alte persoane cărora le-a fost atribuit un număr EORI au obligaţia să notifice direcţia regională regională vamală care a atribuit numărul EORI asupra modificării oricărora dintre datele cuprinse în cerere şi în documentele anexate la aceasta. Având în vedere că au fost constatate neconcordanţe între datele conţinute în aplicaţia EORI-RO şi informaţiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. şi M.F.P., toate persoanele care au fost înregistrate cu număr EORI au obligaţia ca până la data de 15.12.2014 să-şi actualizeze, dacă este cazul, datele cuprinse în cererea de atribuire a numărului EORI. Actualizarea datelor se efectuează potrivit prevederilor art. 18 din Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 1554/2009. Atragem atenţia că această actualizare trebuie efectuată ori de câte ori apar modificări ale datelor înscrise în cererea de atribuire a numărului EORI. Existenţa unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuării formalităţilor de vămuire.