Documentatie legislativa pentru numar EORI

Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din data de 17 aprilie 2009.

Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 1554 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

Societatea noastra va va ajuta sa obtineti codul EORI