Eori

EORIOperatorii economici și persoanele fizice care efectuează acte de comerț cu țări din afara Uniunii europene sunt obligate sa solicite numărul EORI.
Baza legala pentru introducerea numarului EORI o reprezinta regulamentele CEE si documentul TAXUD nr. 1435/2007.
Numărul EORI este unic în UE pentru fiecare agent economic.
In Romania, numarul EORI este atribuit de Autoritatea vamala.

Societatea noastra vine in ajutorul agentilor economici care doresc sa obțină numărul EORI, prin efectuarea unui serviciu complet rapid și foarte comod pentru Dvs.

Ce este numărul EORI?

Cum se obține un număr EORI?

Cine este obligat sa obțină numărul EORI?

De ce este necesar sa obținem un număr EORI?

Solicitantul poate apela la un tert pentru obținerea unui număr EORI?

Cand se actualizează un număr EORI?

De ce este necesară actualizarea unui număr EORI?

Unde este valabil numărul EORI?

Se pot obține mai mult de un număr EORI?

Cand se folosește numărul EORI?

Cine emite un numar EORI?

Documentatie legislativa.

Structura numărului EORI stabilita de către Comisia Europeană, pentru tara noastra, este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de tara ISO alpha 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul național unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).

Exemplu: RO1234567890ABCDE, “RO” reprezintă codul de țară al României, iar    “1234567890ABCD” reprezintă numarul atribuit de catre autoritatea vamala din Romania.

In tara noastra s-a stabilit ca numărul unic național folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, sa fie codul unic de identificare (CUI).

În funcție de tipul de persoana, numărul EORI atribuit de autoritatea vamala romana va avea următoarea formă:

  •     pentru persoana juridica cu sediul in Romania: RO + CUI;
  •     pentru persoana juridica cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de țară ISO alfa 2 al statului terț + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terț respectiv;
  •     pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
  •     pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terț: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
  •     pentru persoana fizică stabilita în România: RO + cod numeric personal;
  •     pentru persoana fizică stabilită într-un stat terț: RO + cod de țară ISO alfa 2 al statului terț + număr de identificare atribuit de instituția abilitată din statul terț respectiv.