Unde este valabil numarul EORI ?

EORI
Un număr EORI este valabil și în alte state membre, înregistrându-se doar într-unul din aceste state. Pentru a simplifica procesarea informațiilor și a facilita contactele cu autoritățile vamale, odată ce acest număr EORI a fost atribuit, operatorilor economici și celorlalte persoane trebuie să li se impună obligația de a folosi acel număr EORI în toate comunicările cu autorită...
mai mult